Turković d.o.o.
Klanica i prerada mesa, mlekara i proizvodi od mleka

Jablanička 37, 36310 Sjenica; Tel/faks: +381 (0) 20 740 220; E-mail: turkovic_doo@yahoo.com; turkovicdoo@gmail.com
Farma
Farma se nalazi u neposrednoj blizini Sjenice, a osnovana je sa namerom da se poboljsa stocni fond, kao i da se smanji sirovinska zavisnost od dobavljaca, kako bi se obezbedio kontunuitet proizvodnje. Na farmi se vrši uzgoj tovnih junadi, uzgoj ovaca i jagnjića, kao i krava muzara, za proizvodnju mleka. Površina farme je oko 15 Ha.

U sklopu farme nalaze se dve štale, silos, jedan porodična kuća, i par pomocnih objekata. Posedujemo kompletnu poljoprivrednu mehanizaciju, koja je neophodna za obavljanje radova.