Turković d.o.o.
Klanica i prerada mesa, mlekara i proizvodi od mleka

Jablanička 37, 36310 Sjenica; Tel/faks: +381 (0) 20 740 220; E-mail: turkovic_doo@yahoo.com; turkovicdoo@gmail.comMlečni proizvodi

Sjenički sir
Mlečni proizvod- dobija se od kvalitetnog mleka kiselosti do 7,2 koje se filtrira, standardizuje do željenog procenta mlečne masti, pasterizuje na temperaturi do 75 stepeni C 5 minuta, nakon čega se hladi do 35 stepeni C i potsirava. Nakon dobijanja određene čvrstine gruša koji se obrađuje mešanjem, gruš se prebacuje u presu gde se presuje pod pritiskom i nakon dobijanja željene čvrstine sir se seče u kocke, prenosi i slaže u kante i soli, odakle ide na zrenje do 20 dana na temperaturi 16-18 stepeni C, naliva salamurom i do postizanja PH 3,8-4,5 prebacuje u komoru na temperaturu od 1 do 8 stepeni do distribucije. Rok trajanja proizvoda je 6 meseci uz adekvatno održavanje i čuvanje na datom temperaturnom režimu. Proizvod je bele boje, karakterističnog mirisa, blago slanog ukusa i mekano elastične konstitucije. Namenjen je opštoj populaciji osim osoba kod kojih postoji intolerancija prema proizvodu, za direktnu konzumaciju i dodatak jelima.
Kajmak
Mlečni prozvod dobija se od neobranog kravljeg mleka na tradicionalan način, gde se vrši pasterizacija mleka na temperaturi 92-95 stepeni C, razlivanjem vrelog mleka u kade koje stoje u komori 6 sati na temperaturi 43 stepena C a zatim 8-12 sati na temperaturi 8-10 stepeni Izdvajanjem kojim se lopaticama skida sa površine i slojevito slaže u čiste kantice uz soljenje do 2% nakon čega se čuva u komori na temperaturi 1-8 stepeni C do postizanja PH 3,4 do 4,5 i tada je spreman za distribuciju. Proizvod je karakterističnog prijatnog ukusa, blago slan, bele do žućkaste boje, slojevite konstitucije sa delićima mekog neoceđenog testa. Čuva se na temperaturi 1-8 stepeni C sa rokom trajanja 4 meseca. Namenjen je opštoj populaciji osim osobama koje su intolerantne prema proizvodu i može se direktno konzumirati.
Paprika u pavlaci
Mlečni proizvod dobija se punjenjem pavlake u paprike. Pavlaka se izdvaja separacijom, pasteriše 5 min. na temp. do 75 stepeni C i nalivaju se paprike kojima je odstranjena loža, oprane i salamurene. Paprike su čvrste i čiste i ispunjene pavlakom. Proizvod zri na temperaturi do 20 stepeni C 6 do 10 dana do postizanja PH 3,8 – 4,5 i čuva se na temperaturi 1-8 stepeni C do dalje distribucije u suvim i čistim uslovima. Rok trajanja prizvoda je 4 meseca. Namenjen je opštoj populaciji, može se direktno koristiti ili kao dodatak jelima. Prozvod je karakterističnog ukusa, blago kiselkasto-ljutkasto-slanog ukusa sa čvrstim paprikama koje daju specifičnu aromu ovom proizvodu. Ovo je specijalitet Sjeničkog kraja koji se proizvodi na tradicionalan način.